• Testament notarialny – najlepszy wybór testamentu

Testament notarialny – najlepszy wybór testamentu

2018-02-21 \\ Rodzina \\

Jeden z najwybitniejszych filozofów, Martin Heidegger, głosił, że nasze życie to pęd ku śmierci. I pomimo melancholijnej nuty w tym stwierdzeniu, to prawda. Umieramy, ale nasz dobytek zostaje i można przekazać go bliskim. Aby tak się stało, warto sporządzić testament w kancelarii notarialnej.

Ostatnia wola – testament

Ostatnią wolę określa się mianem testamentu. Dokument ten stwierdza, kto dziedziczy dany majątek na wypadek czyjejś śmierci. Sporządza go spadkodawca lub inna osoba na życzenie spadkodawcy. Spadkodawca to ktoś, kto rozrządza majątkiem. Testament może dotyczyć majątku tylko i wyłącznie jednego spadkodawcy, ale jednocześnie może wskazywać na więcej niż jednego spadkobiercę. Spadkobierca to ktoś, kto przejmuje majątek.

 

Dziedziczenie ustawowe – zachowek

Dziedziczenie ustawowe określa się mianem zachowku. Dokument ten stwierdza, kto powinien dziedziczyć dany majątek w przypadku czyjejś śmierci. Dziedziczenie ustawowe wchodzi w grę, gdy nie zostaje wyrażona ostatnia wola lub gdy zostaje ona wyrażona w sposób niewłaściwy czy niejasny. Majątek przypada w udziale bliskim osobom zmarłego. Wśród nich wymienia się współmałżonka, dzieci oraz wnuki.

 

Przegląd testamentów

Testamenty sporządza się na dwa sposoby. Pierwszy sposób, tak zwany zwyczajny, to przeważnie testamenty pisane. Wyróżniamy testament pisemny holograficzny, testament pisemny alograficzny oraz testament pisemny notarialny. Drugi sposób, tak zwany nadzwyczajny, to testamenty inne niż pisane: testament wojskowy, testament pokładowy oraz testament mówiony. Który z nich okazuje się najlepszy? Testament notarialny?

 

Specyfika testamentów

Testament pisemny holograficzny polega na pisemnym sporządzeniu ostatniej woli własnoręcznie przez spadkodawcę. Testament pisemny alograficzny polega na pisemnym sporządzeniu ostatniej woli przez jednego z dwóch świadków po wypowiedzeniu jej przez spadkodawcę. Testament pisemny notarialny polega na pisemnym sporządzeniu ostatniej woli przez prawnika-notariusza na życzenie spadkodawcy. Testament mówiony polega na ustnym przekazaniu ostatniej woli przez spadkobiercę i spisaniu jej przez jednego z dwóch świadków lub potwierdzeniu jej prawdziwości przez obu świadków przed sądem.

 

Wyższość testamentu notarialnego nad innymi testamentami

W celu sporządzenia testamentu najlepiej udać się do kancelarii notarialnej. Zostanie on tam sporządzony w sposób klarowny i jasny, zgodny z wymogami prawa. Korzystając z usług notariusza, mamy pewność, że cała procedura przebiegnie bezproblemowo.

Źródło: Notariusz Derkowska