• Jak przekonać dziecko do przedszkola?

Jak przekonać dziecko do przedszkola?

2015-01-23 \\ Przedszkolak \\

Pójście dziecka po raz pierwszy do przedszkola oznacza często traumatyczne przeżycie i dla niego, i dla rodziców. Warto zatem podjąć działania, które pozwolą złagodzić szok i umożliwią łatwiejsze przystosowanie do nowego otoczenia.

Przed debiutem należy dziecko odpowiednio przygotować, uprzedzając je w zachęcający sposób o zmianie, jaka stanie się z jego udziałem. W żadnym wypadku nie należy straszyć przedszkolem, zapowiadając na przykład, że „tam dopiero pani nauczy cię dobrego zachowania”. Dziecko w tym wieku powinno też być już przyzwyczajone, że nie zawsze jest z mamą, czasami zostaje tylko z tatą, dziadkami, ciocią. Jeśli mamy obawy, że początek może być bardzo trudny, postarajmy się nie zaprowadzać malucha od razu w pierwszym dniu nowego roku szkolnego - większość dzieci wtedy reaguje płaczem, tak więc i nasz maluch z pewnością zachowa się identycznie. 

Smutek i płacz jest sygnałem lęku nie tyle przed samym przedszkolem, co raczej wyrazem obaw, że mama już nie wróci, dlatego też przez pierwszych kilka dni lepiej jest zabierać dziecko trochę wcześniej. Trzeba również powiedzieć dziecku, o której się je odbierze, można także z góry zapowiedzieć, że po wyjściu z przedszkola będziemy robili to czy tamto, na przykład pójdziemy na zakupy. Da to maluchowi większe poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Dla dzieci bardzo ważny jest bowiem regularny i stały rytm życia - dzięki temu czuje się pewniejsze. 

Niektóre dzieci łatwo dostosowują się do nowych sytuacji, inne wprost przeciwnie. Jednak w wielu przypadkach dziecko potrafi znakomicie, chociaż nieświadomie, manipulować rodzicami. Wahanie i niepewność, ustępstwo w rodzaju „no, dobrze, jeszcze dzisiaj nie pójdziesz”, bez wątpienia spowoduje, że przy następnej okazji dziecko znowu spróbuje płaczu, tupania czy ataku histerii, żeby wymusić pozostanie w domu. Potrzeba z naszej strony cierpliwości i konsekwencji oraz trochę czasu, żeby nasz maluch zaakceptował zmianę w swoim życiu.

Tagi: