• Szkoła publiczna, prywatna czy społeczna?

Szkoła publiczna, prywatna czy społeczna?

2015-01-23 \\ Uczeń \\

Przemiany ustrojowe, jakie dokonały się w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu, znalazły również swoje odbicie w systemie edukacji, a jednym z rezultatów zmian była możliwość powoływania szkół niepublicznych, czyli prywatnych i społecznych.

Obecnie około 10% szkół w Polsce to placówki niepubliczne, głównie licea. Zasadnicza różnica polega na sposobie finansowania – o ile nauka w szkole publicznej jest bezpłatna, o tyle w szkole społecznej czy prywatnej rodzice muszą płacić czesne, a niekiedy także wpisowe. Inny jest także status tych placówek. Szkoły publiczne podlegają nadzorowi Kuratorium Oświaty we wszelkich kwestiach dotyczących edukacji, natomiast szkoły niepubliczne podlegają kontroli kuratoriów, o ile mają one uprawnienia szkoły publicznej. W innych przypadkach władze oświatowe nie ingerują w takie kwestie, jak program nauczania (musi on być jedynie zgodny ze statutem szkoły), zasady oceniania, klasyfikacji i egzaminowania uczniów czy zatrudniania nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami. 

Nie ulega wątpliwości, że szkoły niepubliczne – prywatne i społeczne - dzięki czesnemu mogą stworzyć uczniom lepsze warunki do nauki, mniej liczne klasy, bardziej nowoczesne wyposażenie, dodatkowe zajęcia. Na ogół nauczyciele w szkołach prywatnych i społecznych przywiązują też większą wagę do przygotowania ucznia do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i do jego rozwoju osobistego. Jednak podejmując decyzję dotyczącą wyboru szkoły dla naszego dziecka, trzeba przede wszystkim dokonać swoistej analizy jego potrzeb, czyli rozważyć, czy dany typ szkoły będzie odpowiedni w kontekście predyspozycji młodego człowieka. Czy postawić na jego rozwój intelektualny i większe bezpieczeństwo w dość hermetycznej społeczności, czy wręcz przeciwnie – pozwolić mu kształtować postawę wobec innych w zróżnicowanej środowiskowo szkole publicznej? Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, nie bez znaczenia jest także kwestia finansowa.