• Szczepienie dzieci

Szczepienie dzieci

2016-03-18 \\ Niemowlę \\

Szczepionki od jakiegoś czasu są tematem niewątpliwie trudnym i kontrowersyjnym, podejmowanym głównie przez rodziców. Toczą się ostre spory o to, czy ustawowy obowiązek szczepienia dzieci powinien mieć w ogóle miejsce?

W Stanach Zjednoczonych np.obalone przez nich planowane ustawy dotyczące szczepień, uruchomiły lawinę wyrzucania skorumpowanych i odpowiedzialnych za to urzędników. Można zadać sobie pytanie: Dlaczego szczepienia są obowiązkowe i kto ma ponosić odpowiedzialność za powstałe w wyniku szczepień powikłania?

Szczepienie jest obowiązkowe, ale nieszczepienie.. ścigane z urzędu

Decyzję o szczepieniu  powinni podejmować rodzice w oparciu o bilans zysków i strat. Ma być to ich świadomy wybór. Warto pamiętać, że jest to obowiązek obywatelski, a nie prawny. Zanim zdecydujemy się zaszczepić dziecko, zastanówmy się, czy nie lepiej odłożyć tej czynności w czasie, kiedy nabierze ono większej odporności.

Szczepionka

Jest mieszaniną obcego białka i toksyn, którą maluch otrzymuje już pierwszego dnia po narodzinach. Tak zmasowaną toksycznie dawkę może dostać 19 razy zanim ukończy pierwszy rok życia (przeciw błonicy, Heinego - Medina, tężcowi, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, krztuścowi i gruźlicy). Badania amerykańskich naukowców dowiodły, że większa ilość szczepień powoduje wzrost śmiertelności wśród dzieci.

Składa się z następujących substancji :

 1. wspomagających - aluminium, emulsji oleistych, skwalenu i produktów bakteryjnych

 2. stabilizujących - np.albuminy, żelatyny, mleka

 3. konserwujących - neomycyny, streptomycyny, neomycyny, metali: rtęci, fenolu i formaliny

 4. nośnik - białka jaja kurzego, hodowli tkankowej

 5. albuminy ludzkiej, tkanki zwierzęcej (kurzej, małpiej)

Rtęć - zło konieczne?

Organiczny związek rtęci (thimerosal) wyprodukowano w 1930 roku. Ten bakteriobójczy i konserwujący środek dodawany był do szczepionek bez żadnych badań potwierdzających jego bezpieczeństwo. Dziś wiadomo, że jest silnie działającą trucizną, która zaburza prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Objawy niepożądane

Wszystkie niepokojące objawy warto skonsultować z lekarzem. Niektóre komplikacje mogą przybrać formę bezobjawową i ujawnić się dopiero po latach (np.pod wpływem stresu). U coraz większej liczby dzieci występują różnego rodzaju zaburzenia mowy, zachowania, snu czy rozwoju ruchowego. Do poważnych zalicza się: omdlenia, zaburzenia przytomności, ogólne zaczerwienienie skóry, problemy z oddychaniem, wysoka dwudniowa gorączka (>40 stopni Celsjusza), płacz, zmniejszone napięcie mięśni, bladość skóry, utrudniony kontakt z dzieckiem, krew w stolcu i wymioty z żółcią.

Lekarze informują o chorobach autoimmunologicznych, neurologicznych i reumatologicznych.

Doktor nauk medycznych Dorota Sienkiewicz potwierdziła, że nie ma niestety dostępnych badań, które mogą potwierdzić związek choroby ze szczepieniem. Rozpoznanie to związek czasowy objawów, które obserwują rodzice, z momentem szczepienia.

Naturalna odporność. Jak?

Z danych statystycznych wynika, że nieszczepienie nie gwarantuje, że dziecko nie zachoruje i nie umrze. Podobnie ze szczepieniem - 100% gwarancji nie ma. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach ,,STOP NOP’’ podaje, że "prawdziwym cudem jest zdolność naszego organizmu do ochrony samego siebie w większości przypadków przed inwazją szczepionek”. W tym celu trzeba:

 

 • leczyć rodziców jeszcze przed poczęciem potomstwa, matkę podczas ciąży

 • w razie potrzeby podjąć leczenie dziecka

 • wprowadzić długookresowe karmienie piersią

 • stosować odpowiednio zbilansowaną dietę, ruch na świeżym powietrzu

 • zapewnić sobie hartowanie klimatyczne: lato nad morzem, zima w górach

 • nie nadużywać leków i suplementów

 • przyjmować naturalne szczepionki

Znana dziennikarka medyczna Jane Roberts powiedziała kiedyś, że podawane dzieciom szczepionki to płyn niezliczonych ilości nieznanego pochodzenia cząsteczek (niekiedy od komórek rakowych). Twierdzi, że nie wiadomo tak naprawdę, co robimy i jakie będą tego konsekwencje. Jest przekonana, że szczepienia są tanią formą opieki rządów nad zdrowiem publicznym, robionym w trosce o bezpieczeństwo dorosłych i dzieci.