• Edukacja Marii Montesori - czym się charakteryzuje?

Edukacja Marii Montesori - czym się charakteryzuje?

2017-09-26 \\ Uczeń \\

Jedną z bardzo popularnych metod nauczania jest system Marii Montesori. Dowiedzmy się więc, na czym on polega.

O co właściwie chodzi?

Najważniejsze jest to, aby dziecko uczyło się samodzielności w rozwiązywaniu problemów. Uczeń zdobywa doświadczenie, wykonując pewne czynności w oparciu o zdobytą już wiedzę. Metodą prób i błędów dochodzi on do odpowiedniego rozwiązania. Ważne jest również to, że maluchy ponoszą odpowiedzialność za swoje własne decyzje.

 

Rola nauczyciela

Można by powiedzieć, że skoro dziecko ma robić wszystko samodzielnie, to nauczyciel w ogóle nie jest potrzebny, ale to bardzo mija się z prawdą. Osoba, która naucza, powinna przygotować program i stworzyć odpowiednio stymulujące warunki dla rozwoju dziecka - i to jest jej podstawowa rola. Oprócz tego powinna zwracać uwagę na każdego z uczniów i pomóc podopiecznym rozwijać swoje talenty i umiejętności. Nauczyciel nie powinien pozostawiać uczniów samym sobie, niezależnie od tego, co by się działo. Musi być zawsze obok, gotów na to, aby udzielić wsparcia w momencie, w którym maluch będzie go potrzebował. Samodzielność, której uczy się dziecko, nie powinna iść w parze z brakiem zainteresowania.

 

Zakres nauczania

W ramach systemu Marii Montesori uczy się dzieci języków, matematyki, historii, astronomii, biologii oraz geografii. Uczeń zapoznaje się z tymi przedmiotami z przyjemnością. Program został pomyślany w taki sposób, aby dzieci nauczyły się szybkiego przeskakiwania z myślenia abstrakcyjnego na zdroworozsądkowe.

 

Swoboda

Tak, to ważne, aby dzieci nie czuły przymusu i same podejmowały decyzję, czego i kiedy chcą się nauczyć. W ten sposób mogą rozwijać swoje umiejętności i predyspozycje, a przede wszystkim - zainteresowania. Dzięki swobodzie maluch nie poczuje się tak szybko zniechęcony, ponieważ będzie miał świadomość, że jego zdanie również się liczy i może samodzielnie o sobie decydować w niektórych kwestiach.

 

Kim była Maria Montesori?

Kobieta ta żyła na przełomie XIX i XX wieku. Była lekarką, brała czynny udział w ówczesnej debacie nad edukacją dzieci. Uważała, że najmłodsi muszą być wspierani w swojej spontaniczności i aktywności. Maluchy powinny rozwijać wyobraźnię, a ich aktywność według Montesori powinna być wszechstronna. Szkolna ławka w jej opinii gasiła zapał i tłamsiła kreatywność.

Edukacja Marii Montesori to ciekawa metoda nauczania, która ma pobudzać wyobraźnię, kreatywność i poczucie odpowiedzialności za swoje czyny. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat edukacja Montessori sprawdź w TaTenTo.pl.